Copyright Wiebke’s Kraamzorg

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.wiebkes-kraamzorg.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Wiebke’s Kraamzorg of zijn gelicenceerd aan Wiebke’s Kraamzorg.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Wiebke’s Kraamzorg of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Wiebke’s Kraamzorg voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan, Wiebke’s Kraamzorg stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.